Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume
sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda) 

o Kellele:
Kodutehnika Grupp OÜ. Magdaleena 3, 11312, Tallinn.
Tel: +372 59011986. Email: info@kodutehnika.ee


o Käesolevaga taganen/taganeme (…....................................) lepingust,
mille esemeks on järgmine asi (…...........................................).


o Tellimuse esitamise kuupäev / asja kättesaamise kuupäev …..............


o Tarbija nimi / tarbijate nimed …...............


o Tarbija aadress / tarbijate aadressid …......................


o Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm
esitatakse paberil) ….................................


o Kuupäev …...............

Settings

Menu

Loo konto, et võita aega

Sisene