Click for more products.
No produts were found.

Kodutehnika Grupp OÜ elektroonilise ostukeskkonna müügitingimused
kehtivad alates: 01.12.2007

 1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad Kodutehnika.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Kodutehnika Grupp OÜ (edaspidi Veebipood Kodutehnika.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kodutehnika veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood Kodutehnika.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Kodutehnika.ee.

4) Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
5) Veebipoes olevate toodete kirjeldustes võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.
6) Veebipoel Kodutehnika.ee on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
- kaup on laost otsa saanud;
- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
- kui ostja ei vasta Kodutehnika.ee poolt kehtestatud tingimustele.

Kui veebipoel Kodutehnika.ee ei ole võimalik tellimust täita, võtab Kodutehnika.ee ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

 2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes Kodutehnika.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

 3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud kaup ostukorvi.

2) Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv“.
3) Tellimuse vormistamiseks valige esiteks kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis ja märkige linnuke kasutustingimustega nõustumiseks. Valige endale sobiv makseviis nimekirjast.

5) Järgnevalt avaneb leht teie tellimuse kokkuvõttega. Tellimuse kinnitamiseks valige „Kinnitan tellimuse“.

6) Avaneb leht, mis kinnitab Teie tellimust. Lehel on toodud andmed tellitud kaupade eest tasumiseks. Arve maksmisel palun kindlasti märkida tellimuse number pangaülekande selgitusse.
7) Veebipoes Kodutehnika.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „Tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Kodutehnika.ee andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Kodutehnika.ee poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub veebipood Kodutehnika.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist veebipood Kodutehnika.ee pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Kodutehnika.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood Kodutehnika.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Kodutehnika.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
5)Toode antakse kliendile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt üle kontrollida toote seisukorra ning ebakõlade tuvastamisel teha selle kohta vastav märge saatelehele ja teavitada Kodutehnika veebipoe klienditeenindust aadressil info@kodutehnika.ee. 

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 21 päeva jooksul. Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe Kodutehnika.ee kodulehel. Kaubast taganemise vorm.
2) Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe Kodutehnika.ee kodulehelt ning saata see aadressile info@kodutehnika.ee hiljemalt 21 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 21 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5) Ostja ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Kodutehnika.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6) Veebipood Kodutehnika.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipood Kodutehnika.ee pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood Kodutehnika.ee ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
7) Kõik otsesed kaubast taganemise kulud kannab ostja.  

7. Vääramatu jõud

1) Veebipood Kodutehnika.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Kodutehnika.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine 

1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel Kodutehnika.ee on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

3) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 9. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood Kodutehnika.ee vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.

2) Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Kodutehnika.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade Kauba mittevastavusest tuleb saata veebipood Kodutehnika.ee elektronposti aadressil info@kodutehnika.ee või helistada telefonil +372 5901 1986. Juhul, kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Veebipood Kodutehnika.ee vastutusest kauba mittevastavuse eest.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

4) Veebipood Kodutehnika.ee vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt.

4.1 esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmisest hetkest eeldatakse, et kauba

mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse

tõendamiskohustus lasub veebipood Kodutehnika.ee-l.

4.2. pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile

mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

5) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Kodutehnika.ee ja ostja omavahel kokku.
6) Veebipood Kodutehnika.ee ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena. 
7) Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile Kodutehnika.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8) Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

10) Ostjal on õigus nõuda veebipoelt Kodutehnika.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Kodutehnika.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

 10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui veebipood Kodutehnika.ee on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus veebipood Kodutehnika.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in